• :
 • :
Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử thứ cấp phường Hòa Hiệp Trung .................... Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944 - 22/12/2022)
 • PHAN THANH ĐÔNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chỉ huy trưởng BCHQS phường
  • Điện thoại:
   0383779500
  • Email:
   phanthanhdong@phuyen.gov.vn
 • LÊ QUANG DUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường
  • Điện thoại:
   0339240189
  • Email:
   lequangduyen@phuyen.gov.vn
 • TRẦN QUỐC TRIỆU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường
  • Điện thoại:
   0989680051
  • Email:
   tranquoctrieu@phuyen.gov.vn
 • NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn phòng - Thống kê
  • Điện thoại:
   0905896012
  • Email:
   nguyenthimongthuy@phuyen.gov.vn
 • VÕ DƯƠNG THANH LẬP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tài chính - Kế toán
  • Điện thoại:
   0838634982
  • Email:
   voduongthanhlap@phuyen.gov.vn
 • NGUYỄN THỊ KIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn hóa - Xã hội
  • Điện thoại:
   0948057737
  • Email:
   nguyenthikien@phuyen.gov.vn
 • HUỲNH NGUYỄN THIÊN HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tư pháp - Hộ tịch
  • Điện thoại:
   0332884019
  • Email:
   huynhnguyenthienhuong@phuyen.gov.vn
Giới thiệu chung
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 99
Hôm qua : 9
Tháng 02 : 121
Năm 2023 : 830
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội