Chiều ngày 29/7/2022, Phòng Kinh tế thị xã Đông Hòa phối hợp Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thị xã Đông Hòa; UBND phường Hòa Hiệp Trung và HTX DV NN TH tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai về tình hình sinh vật gây hại và các biện pháp phòng, ...