HỘI NGHỊ GIAO LỆNH GỌI CÔNG DÂN KHÁM SỨC KHỎE NVQS NĂM 2024